نهایة المقال فی طهارة اهل الکتاب
47 بازدید
نقش: نویسنده
سال نشر: 00/0/0
وضعیت چاپ : چاپ نشده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
این مقاله در صدد تبیین و بررسی ادله طهارت اهل کتاب است و با نقد دلائل قائلین به نجاست در جهت اثبات طهارت اهل کتاب تلاش شده است