نهایة الافکار فی نکاح الابکار
45 بازدید
نقش: نویسنده
سال نشر: 00/0/0
وضعیت چاپ : چاپ نشده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
در این مقاله اقوال مختلف فقهی در رابطه با لزوم اذن پدر در ازدواج باکره رشیده مورد بررسی قرار گرفته است