اتحاد حکمی عيد وجمعه
47 بازدید
نقش: نویسنده
سال نشر: 00/0/0
وضعیت چاپ : چاپ نشده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
در اين مقاله به بررسی حکم و شرائط نماز عيد در عصر غيبت پرداخته شده و با ارائه دلائل و شواهد متعدد نويسنده سعی دارد که ثابت نمايد که اقامه نماز عيد از شئون حکومت بوده و اختيار آن فقط بدست ولی فقيه است علاوه براينکه کليه شرائط نماز جمعه علی الخصوص رعايت فرسخ شرعی در بين دو نماز در نماز عيد هم لازم الرعاية هستند بطوری که اقامه چند نماز عيد در يک شهر جايز نيست